Przegląd gimnazjów

Początki gimnazjum, jako rodzaju szkoły średniej sięgają XVI wieku. W średniowieczu nazwa "gimnazjum" również była znana - szczególnie w XII wieku od kiedy pojawiły się uniwersytety. Gimnazjum w tamtych czasach nawiązywało do uniwersytetów, które także nazywały się academia lub Archigyminasium (w Rzymie). Szkołami średnimi, z których utworzyły się gimnazja przed XVI wiekiem były szkoły (scholae) zakonne i domowe utworzone na wzór starożytnych szkół Rzymskich. Przedmioty których uczono w tych szkołach to: geometria, muzyka i astronomia i trzy szczególne przedmioty filozoficzne (w strożytnym rozumieniu tego słowa): logika, fizyka i etyka. Przedmioty te można były dzielone na dwie części:

Nauka odbywała się łacinie i prawie przez cały tok kształcenia język łaciński był obowiązującym językiem wykładowym. Języka uczono się na przykładzie pism Ojców Kościoła oraz późniejszych kompilacji. Metody przyjęte w nauczaniu były mechaniczne, formalne. Wraz z tymi szkołami zaczęły się w XII wieku pojawiać szkoły miejskie (na początku w Niemczech i Włoszech), z których niektóre w następstwie przekształciły się również w gimnazja. Spośród wykładanych przedmiotów większość stanowiły przedmioty trivium a głównym przedmioty była łacina.

informacje na tej stronie internetowej pochodzą z
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F